คำหลัก [ bp zinc oxide adhesive plaster ] การจับคู่ 1 ผลิตภัณฑ์.
ซื้อ พลาสเตอร์กาวซิงค์ออกไซด์ขอบซิกแซกผ่าตัด ออนไลน์ ผู้ผลิต

พลาสเตอร์กาวซิงค์ออกไซด์ขอบซิกแซกผ่าตัด

คุณสมบัติ: วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
พิมพ์: อุปกรณ์ผ่าตัด
การจำแนกเครื่องมือ: ชั้นI
1