จีน ผงยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง

ผงยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน ผงยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง

ผงยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน สตริง คอนโดล คอนโดล 100% คอนโดล สลิเวอร์ ซับซับ คอนโดล 13-16 มม ความยาวของเส้นใย

สตริง คอนโดล คอนโดล 100% คอนโดล สลิเวอร์ ซับซับ คอนโดล 13-16 มม ความยาวของเส้นใย

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน ผ่าตัดโรงพยาบาลสเตอริลฟันซึมผงพัดพยาบาล 500 กรัม

ผ่าตัดโรงพยาบาลสเตอริลฟันซึมผงพัดพยาบาล 500 กรัม

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน 100% แท้ ผสมผสมพยาบาล ผสมผสมพยาบาล

100% แท้ ผสมผสมพยาบาล ผสมผสมพยาบาล

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน 100% แผ่นพัดพัดพัดพัดพัด

100% แผ่นพัดพัดพัดพัดพัด

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน สารซับซึมทางการแพทย์ 100% ผ้าปู แผ่นผ้าปู

สารซับซึมทางการแพทย์ 100% ผ้าปู แผ่นผ้าปู

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน การแพทย์ 100% แป้งแท้ แป้งแท้

การแพทย์ 100% แป้งแท้ แป้งแท้

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน 100% แปลกระดมแท้ การดูแลแพทย์

100% แปลกระดมแท้ การดูแลแพทย์

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
จีน 100% แปลงผงผงผงผงผงผงผงผง

100% แปลงผงผงผงผงผงผงผงผง

ชื่อสินค้า: สำลีม้วนดูดซับรีดร้อน
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%
ประเภท: เศษผ้าฝ้ายทางการแพทย์
1 2 3 4